Infrastruktūra Vide
Miskastes

Rīgas osta ir 6000 ha plaša teritorija gar Daugavas abiem krastiem 15 km garumā. 75 ha no ostas teritorijas aizņem aizsargājami dabas liegumi. Rīgas ostas teritorijā atrodas visdažādāko kravu pārkraušanas termināļi, ostas infrastruktūras būves, dzīvojamie rajoni, dabas liegumi, vēstures pieminekļi un rīdzinieku iecienītas atpūtas vietas. Rīgas brīvostas pārvaldei šī teritorija ir jāuztur kārtībā, jāapsaimnieko, jāapsargā un jāattīsta, ievērojot ilgtspējīgas saimniekošanas principus ar īpašu atbildību pret vidi un apkaimju iedzīvotājiem.

Aktuālie darbi:

  • Teritorijas sakopšana, atkritumu izvešanas;
  • Elektroietaišu objektu uzturēšana un apkalpošana;
  • Sanitārtehnisko objektu tehniskā stāvokļa uzraudzīšana, apkalpošana;
  • Tehniskās drošības sistēmas iekārtu uzturēšanu un apkalpošana;
  • Rīgas brīvostas neiznomāto teritoriju, ostas teritorijā esošo zaļo zonu, koplietošanas ceļu un gājēju ietvju kopšana.