Infrastruktūra Vide Pabeigts
LED apgaismojuma prožektoru uzstādīšana

Rīgas ostas infrastruktūras modernizācijas ietvaros dzelzceļa iecirknī “Kundziņsala” veikta esošo apgaismojuma prožektoru nomaiņa pret jauniem LED tipa prožektoriem. Projekta ietvaros uzstādīts jauns energoefektīvs apgaismojuma risinājums, kas uzlabo apgaismojuma kvalitāti dzelzceļa parkā “Kundziņsala”, vienlaikus nodrošinot elektroenerģijas patēriņa ekonomiju 30% - 35% apjomā un samazinot CO2 emisijas. Rīgas brīvostas pārvalde jau 2020. gadā pieņēma lēmumu par pakāpenisku pāreju uz LED tipa gaismekļiem ostas infrastruktūras objektos, lai nodrošinātu Rīgas ostas klientiem mūsdienīgu infrastruktūru, sekmētu ilgtspējīgas infrastruktūras attīstību un klimata pārmaiņu ierobežošanas mērķu sasniegšanu.