Infrastruktūra Pabeigts
Krievu sala

Lai plānotu Rīgas brīvostas teritoriju tālāku attīstību un pilnveidotu piedāvājumu potenciālajiem investoriem, Rīgas brīvostas pārvalde ir veikusi ostas brīvo teritoriju padziļinātu izpēti Spilves pļavās. Paredzams, ka perspektīvā Spilves pļavu teritorija varētu tikt attīstīta kā loģistikas un rūpniecības uzņēmumu darbības vieta. Ostas teritoriju attīstība Daugavas kreisajā krastā ir iekļauta arī Rīgas brīvostas Attīstības programmā 2019. – 2028. gadam – tas ir funkcionāls dokuments, kas iezīmē Rīgas ostas attīstību no kravu, funkciju un teritoriālā aspekta.

Saistītās ziņas