Infrastruktūra
Dzelzceļs

RBP pārziņā ir brīvostas teritorijā esošās dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana, kas ietver infrastruktūras pārbūvi, rekonstrukciju, saistīto projektu izstrādi un modernizāciju. Darbu izpildes termiņš – Rīcības plāna 2019 - 2021 ietvaros.

Aktuālie darbi:

Pārmijas (Kundziņsala) rekonstrukcija

Dzelzceļa sliežu ceļa Nr.16 un pārmiju pārvada Nr.19 kapitālais remonts

Dzelzceļa pārbrauktuves Uriekstes ielā pārbūve

Autoceļa Rīnūži dzelzceļa pārbrauktuvju pārbūves

Dzelzceļa pārbrauktuves uz dzelzceļa sliežu ceļa Nr.500 remonts Kundziņsalā (virzienā uz SIA "Riga fertilizer terminal")

Dzelzceļa pārbrauktuves pār sliežu ceļu Nr.100 Parādes ielā un Silikātu ielā pārbūves projektēšana

Apgaismojuma individuālās vadības sistēmas ierīkošana un esošo prožektoru nomaiņa pret LED tipa prožektoriem dz/c parkā "Kundziņsala"