Infrastruktūra
Dzelzceļs

Rīgas brīvostas pārvaldes pārziņā ir ostas teritorijā esošās dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana, kas ietver infrastruktūras pārbūvi, rekonstrukciju, saistīto projektu izstrādi un modernizāciju. Darbu izpildes termiņš – Rīcības plāna 2023 - 2025 ietvaros.

Aktuālie darbi:

 • Dzelzceļa sliežu ceļu Nr.16, Nr.17, Nr.18 un pārmiju pārvedu Nr.19, Nr.21, Nr.16, Nr.18 pārbūve Kundziņsalā

  2020. gada sākumā?? Rīgas brīvosta pārvalde uzsāka dzelzceļa infrastruktūras pārbūves un modernizācijas darbus Kundziņsalā, kas ietver sliežu ceļu Nr.16, Nr.17 un Nr.18, kā arī pārmiju pārvedu Nr.19, Nr.21, Nr.16 un Nr.18 pārbūvi. Pēc šī projekta pabeigšanas dzelzceļa parks “Kundziņsala” būs pilnībā modernizēts, nodrošinot klientus ar mūsdienīgu dzelzceļa infrastruktūru.

 

 • Dzelzceļa pārbrauktuves Uriekstes ielā pārbūve

  Notiek būvprojekta izstrāde dzelzceļa pārbrauktuves pārbūvei Uriekstes ielā. Šobrīd (līdz Satiksmes pārvada izbūvei no Tvaika ielas uz Kundziņsalu) šī dzelzceļa pārbrauktuve ir vienīgais savienojošais posms dzelzceļa un autotransporta satiksmei ar Kundziņsalas kravu termināļiem. Dzelzceļa pārbrauktuve ir būvēta 1978. gadā un līdz šim tai nav veikta kapitālā pārbūve. Pārbrauktuves konstrukciju būtiski ietekmē zem pārbrauktuves izbūvētie ūdensvada un kanalizācijas kolektori, kas veicina regulārus asfaltbetona pārklājuma defektus, kā arī brauktuves seguma pamatnes izskalošanos. Plānots būvprojekta izstrādi pabeigt 2022. gadā, un būvdarbus veikt 2023. gada laikā.

 

 • Autoceļa Rīnūži dzelzceļa pārbrauktuvju pārbūves

   

 • Dzelzceļa pārbrauktuves uz dzelzceļa sliežu ceļa Nr.500 remonts Kundziņsalā (virzienā uz SIA "Riga fertilizer terminal")

   

 • Dzelzceļa pārbrauktuves pār sliežu ceļu Nr.100 Parādes ielā un Silikātu ielā pārbūves projektēšana