Vide ES līdzfinansēts
BalticSeaH2

Projekta Cross-border Hydrogen Valley around the Baltic Sea (BalticSeaH2) mērķis ir radīt pirmo un reģionā lielāko starpvalstu pārrobežu ūdeņraža ieleju Baltijas jūras reģionā, lai attīstītu ūdeņraža aprites ekonomiku reģionā, kā arī veicinātu ātrāku pāreju uz atjaunīgās enerģijas ieguvi un izmantošanu Eiropā. Projekta ietvaros partneri izstrādā ūdeņraža ekonomikas vērtību ķēdi, veic pētījumus tā ieguvē un izmantošanā, kā arī izstrādā ūdeņraža risinājumu tehniskos pamatojumus un īsteno pilotprojektus.

Projektā līdzdarbojas 40 partneri no 9 valstīm - pilsētu pašvaldības, inovāciju, tehnoloģiju un ražošanas uzņēmumi, zinātniskie institūti. Latviju BalticSeaH2 projektā pārstāv Rīgas brīvostas pārvalde un Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris.

Rīgas brīvostas pārvalde BalticSeaH2 ietvaros veiks padziļinātu izpēti par ūdeņraža tehnoloģiju iespējām jūrniecībā - par ūdeņraža un tā produktu transportēšanas, uzglabāšanas un ražošanas iespējām, kā arī par alternatīvo degvielu risinājumu (metanols, amonjaks u.c.) izmantošanu kuģošanai. Rīgas ostā plānota arī tehniski ekonomiskā pamatojuma un projekta izstrāde, lai veiktu flotes kuģa pārbūvi darbībai ar ūdeņraža hibrīdpiedziņas tehnoloģijām.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Horizon Europe programmas atbalstu. Tas tika uzsākts 2023. gada jūnijā un kopējais realizācijas laiks ir 5 gadi. Projekta kopbudžets - 33 miljoni EUR, kur 25 miljoni EUR ir ES finansējums. Rīgas brīvostas pārvaldes ES finansējuma apmērs 5 gadu periodam plānots 138,75 tūkstoši EUR.


Saistītās ziņas: