10.02.2023.
H2

Eiropas Savienība (ES) Horizon Europe programmas ietvaros ir sniegusi sākotnējo akceptu projekta Cross-border Hydrogen Valley around the Baltic Sea (BalticSeaH2) realizācijai, tostarp, atbalsta un finansējuma piešķiršanai Rīgas brīvostai izpētes aktivitāšu realizācijai pārrobežu ūdeņraža ielejas izveidē Baltijas jūras valstu reģionā.

BalticSeaH2 projekta mērķis - apvienojot starptautiskus partnerus no Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Latvijas, Vācijas, Zviedrijas, Francijas, Norvēģijas un citām Eiropas valstīm - radīt pirmo un reģionā lielāko starpvalstu pārrobežu ūdeņraža ieleju, kas attīstīs cirkulāro ūdeņraža ekonomiku reģionā, tādējādi veicinot ātrāku pāreju uz atjaunojamo enerģijas ieguvi un izmantošanu Eiropā. Ūdeņraža ielejas veidotāji par saviem galvenajiem izaicinājumiem min rūpes par vides aizsardzību, visas Eiropas enerģētisko drošību un neatkarību, ekonomikas stimulēšanu, infrastruktūras un inovāciju attīstīšanu un ieviešanu. Projekta kopējais realizācijas laiks ir 60 mēneši un tā kopbudžets pārsniedz EUR 30 miljonus.

Projektā starpvalstu ūdeņraža ielejas izveidē līdzdarbosies 44 partneri, tostarp pilsētu pašvaldības, inovāciju, tehnoloģiju un ražošanas uzņēmumi, zinātniskie institūti un citi nozaru eksperti. Latviju BalticSeaH2 projektā pārstāvēs Rīgas brīvosta un Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris.

“Rīga osta ir valsts lielākais transporta mezgls. Tās rīcībā ir ūdensceļi, tiem pieguļošās teritorijas, zināšanas un unikāla infrastruktūra. Līdztekus kravu pārvadājumiem, šobrīd aktīvi virzāmies uz pakalpojumu attīstīšanu, kas var dot pievienoto vērtību un palīdzēt stiprināt ostas klientu konkurētspēju pasaulē. Esam izvirzījuši mērķi kļūt par mājvietu dažādu jauno un videi draudzīgo tehnoloģiju apvienošanā, dodot platformu drosmīgām inovācijām un nākotni veidojošām pārmaiņām. Dalība reģiona lielākajā ūdeņraža ielejā ir mūsu iespēja aktīvi piedalīties dažādu tehnoloģiju jauninājumu pirmizstrādē un pionierēšanā, jau šodien būt reģiona inovāciju zināšanu kodolā, kā arī iesaistīties ne tikai kopējas reģiona ūdeņraža stratēģijas un redzējuma izstrādē, bet arī demonstrēt un pilotēt reālus un ekonomiski pamatotus risinājumus,” informē Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps.

Starp pirmajiem BalticSeaH2 veicamajiem uzdevumiem izvirzīti dažādu ūdeņraža tehnoloģiju risinājumu izmēģinājumi, ražošanas pētniecība un ieguves potenciāla pētniecība, tehnoloģiju un to pielietojumu prototipēšana, bāzes infrastruktūras izveide un sistemātiskas starpsektoru sadarbības veicināšana, kas ļautu iegūtos rezultātus replicēt arī citviet Eiropā.

Savukārt Rīgas brīvosta BalticSeaH2 ietvaros uzņēmusies atbildību nodrošināt nepieciešamās izpētes ūdeņraža tehnoloģiju savienojamībai ar jūrniecību - ar kuģu degvielu uzpildi, kuģošanu, ūdeņraža uzglabāšanu, pārdali, pārvedi un izplatīšanu starp šiem posmiem. Projekta ietvaros Rīgas ostā plānota arī ūdeņraža hibrīda kuģa pārbūve un pilotēšana. Rīgas brīvosta jau šobrīd ir aktīvs Latvijas Ūdeņraža asociācijas biedrs un šīs tehnoloģijas virzītājs.

ES Horizon Europe programma mērķēta uz Eiropas integritātes stiprināšanu, klimata pārmaiņu jautājumu risināšanu un Eiropas globālās konkurētspējas sekmēšanu, atbalstot zinātni, globālo izaicinājumu risināšanu, Eiropas rūpniecības konkurētspēju, Eiropas mēroga inovācijas un stiprinot Eiropas pētniecības telpu.


Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010