Lai Rīgas brīvostā sniegtu jebkāda veida pakalpojumus, komercsabiedrībai vai komersantam ir jāatbilst noteiktām labas reputācijas un finansiālās stabilitātes prasībām. 

Detalizētas prasības un precīzs iesniedzamo dokumentu saraksts ir noteikts zemāk pievienotajā dokumentā.


Par pakalpojumu līguma noslēgšanu jautāt:

Romāns
Ervīns Romans
Juridiskās un iepirkumu nodaļas jurists