21.07.2023.
KD

Jūlija sākumā Rīgas brīvostas valdes sēdē apstiprināts Rīgas brīvostas pārvaldes Gada pārskats par 2022. gadu. Neraugoties uz pagājušā gada globālajiem ekonomikas satricinājumiem, kas atstāja tiešu iespaidu uz ostu darbību, Rīgas brīvosta turpina uzrādīt pozitīvu finanšu rezultātu.

2022. gads bija izaicinājumu pilns ikvienā nozarē - pēdējās desmitgadēs nepieredzēts enerģijas resursu cenu kāpums, bažas par enerģijas resursu pieejamību, visa gada laikā aizvien pieaugošie inflācijas rādītāji, kā arī neskaidrība par situācijas tālāku attīstību būtiski bremzēja ekonomisko aktivitāti un izaugsmes iespējas. Vienlaikus negatīvi tika ietekmēts viss, kas veido kravu plūsmu ostā -  resursu pieejamība, pieprasījums pēc izejmateriāliem un saražotajām precēm, kā arī individuālais patēriņš.

Neraugoties uz saimnieciskās darbības izaicinājumiem 2022. gadā Rīgas ostas ieņēmumu pārsniegums pār izmaksām veidoja 1,9 miljonus eiro. “Šajā nozarei tik sarežģītajā laikā esam spējuši noturēt Rīgas ostas finanšu stabilitāti. Manuprāt, tas liecina par labu finanšu pārvaldību un saimniecisku plānošanu. Tas ir pamats  stabilai ostas darbībai un ļauj ar zināmu pārliecību skatīties arī nākotnē”, par aizvadītā finanšu gada rezultātiem  informē Rīgas Brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Vienlaikus aizvadītā gada laikā Rīgas brīvostas pārvalde turpināja investēt ostas lietotājiem nozīmīgos infrastruktūras projektos. “Esam spējuši novirzīt 7,5 miljonus eiro ostas tālākai attīstībai. Veiktas investīcijas ostas infrastruktūras uzturēšanā un modernizācijā, procesu digitalizācijā, kā arī ostas labiekārtošanā un vides aizsardzībā. Uzsākti apjomīgi investīciju projekti gan ar Eiropas fondu, gan ārvalstu kapitāla līdzfinansējumu”, turpina A. Zeltiņš.

Atbilstoši Likumā par ostām noteiktajam Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā veikta ikgadējā iemaksa 2,6 miljoni eiro. Šos līdzekļus Rīgas pašvaldībai jāizmanto ar ostas darbību saistītās infrastruktūras attīstībai.

Rīgas brīvostas ieņēmumi pērn bija 39,22 miljoni eiro, kas bija par 14,5% lielāki nekā gadu iepriekš. 79% no ostas ieņēmumiem veidoja ostas maksas, kas tiek iekasētas no kuģiem. Pārējie ieņēmumi bija nomas maksas par zemi, piestātnēm un infrastruktūru, ko maksā ostā strādājošie uzņēmumi. 2022. gadā Rīgas brīvostā strādāja 220 komercsabiedrības – kravu pārkraušanas un uzglabāšanas termināļi, ražošanas, kuģu būves un remonta kompānijas, kuģu aģentēšanas, apgādes, bunkurēšanas  un citu ostas pakalpojumu sniedzēji, nodrošinot ieņēmumus ostai un darba vietas vairāk nekā 4200 cilvēkiem.