01.03.2022.
Jahtu osta

Rīgas brīvostas pārvalde turpina projekta “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”, EST-LAT177” (EASTBALTIC HARBOURS) īstenošanu.

2022. gada 23. februārī Rīgas brīvostas pārvalde noslēdza iepirkuma līgumu ar SIA “Forston” par papildu aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu jahtu ostā Matrožu ielā, Rīgā, jahtu servisa uzlabošanai. Līguma ietvaros ir paredzēts jahtu ostas esošā viļņlauža pagarinājums 32 m, jauna viļņlauža izbūve 32 m, esošo jahtu piestātņu pagarināšana, kā arī papildaprīkojuma piegāde un uzstādīšana (jahtu tauvošanas pirksti, elektrības un ūdens apgādes pjedestāls, navigācijas bojas).

Līguma summa ir 128 918,19 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Darbu izpilde ir plānota līdz 2022. gada oktobrim.

Projekta kopējais budžets Rīgas brīvostas pārvaldei ir 243 918,19 EUR, tai skaitā ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas līdzfinansējums 206 975,00 EUR.

  

asdf


Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010