28.04.2023.
Latvijas - Vācijas dienas Hamburga Lībeka

Šonedēļ, no 26.-28.aprīlim, Rīgas brīvosta kopā Rīgas ostas uzņēmējiem, Satiksmes ministriju, Ventspils brīvostu, Liepājas SEZ un AS “Latvijas dzelzceļš” piedalās Latvijas-Vācijas Ostu dienās Hamburgā un Lībekā.

“Hamburgas un Lībekas ostas ir Rīgas ostas sadarbības partneri jau daudzu gadu garumā, esam ieinteresēti stiprināt partnerību ar šo ostu pārvaldēm un uzņēmēju starpā, veidojot jaunas loģistikas ķēdes īpaši, konteineru un ro-ro pārvadājumu segmentos”, uzsver Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Vizītes laikā delegācija apmeklēja vienu no Eiropas lielākajām un ietekmīgākajām loģistikas kompānijām HHLA, iepazinās ar šai kompānijai piederošo konteinertermināli Hamburgas ostā – HHLA Container Terminal Altenwerder, kā arī tikās ar Hamburgas ostas un terminālu pārstāvjiem, kur pārrunāja Hamburgas ostas attīstības stratēģiju zaļā kursa, automatizācijas, digitalizācijas un ostas darbības optimizācijas jomā. Delegācija tāpat viesojās arī Lībekas mērijā un Lībekas ostā, kur iepazinās ar uzņēmuma LHG Lubecker Hafen Gesellscharf, kas ir Vācijas lielākais ostas operators Baltijas jūrā, darbu.

Latvijas-Vācijas dienu ietvaros norisinājās uzņēmēju forums un paneļdiskusija, tajā īpašu uzmanību veltot pieredzes apmaiņai CO2 emisiju samazināšanā, digitalizācijas un procesu automatizācijā. Īpaši akcentēta arī vēlme pēc ciešas sadarbības Centrāleiropas ostu starpā, jaunu pakalpojumu un loģistikas ķēžu stiprināšanā, īpaši šī brīža sarežģītajos ģeopolitiskajos apstākļos.

Latvijas-Vācijas dienas atklāja Valsts prezidents Egils Levits, norādot uz Eiropas Zaļā kursa iespējām un to, ka klimata pārmaiņu laikā svarīgi ir pārveidot mūsu ekonomiku ilgtspējīgas un zaļas enerģijas virzienā. “Latvija jau šobrīd ir viena no Eiropas līderēm, gandrīz pusi no savas enerģijas saražojot no atjaunīgajiem energoresursiem”, uzsvēra E.Levits, atzīmējot, ka šajā zaļās pārejas nodrošināšanā ostām ir būtiska nozīme.

Šodien, 28. aprīlī, pasākuma ietvaros tika parakstīts arī trīspusējs sadarbības memorands, ko no Latvijas puses parakstīja delegācijas vadītājs Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Reimanis un Latvijas Stividorkompāniju asociācijas padomes loceklis Jānis Kasalis, no Vācijas puses – Hamburgas ostas (HHM-Port of Hamburg Marketing) vadītājs Aksels Matterns (Axel Mattern). Puses bija vienisprātis, ka parakstītais memorands dos iespēju stiprināt un paplašināt abu valstu sadarbību tranzīta un loģistikas jomā.


Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010