30.11.2021.
Kundziņsalas nosusināšana

Š.g. 25. novembrī ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta lēmumu ekspluatācijā nodots Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšanas būvobjekts, kas tika īstenots pēc Rīgas brīvostas pārvaldes pasūtījuma. Lai mazinātu applūšanas riskus vienā no apdzīvotākajām apkaimēm Rīgas ostas teritorijā, projekta ietvaros Kundziņsalā izbūvēta jauna meliorācijas sistēma un sūkņu stacija.

Kundziņsalas dzīvojamā rajona reljefam ir ieplakas forma, kā rezultātā vēsturiski šī teritorija pavasaros vai intensīvu lietavu laikā bijusi pakļauta applūšanas riskam. Salu apdzīvo aptuveni 450 iedzīvotāji, kuriem augsto gruntsūdeņu dēļ ilgstoša lietus laikā applūda dārzi, tika bojāti augļu koki un ēku pagrabi, un reizēm savos īpašumos nācies pārvietoties pat pa laipām. Lai gan jaunizbūvētās infrastruktūras efektivitāti pilnībā varēs novērtēt vien pirmajās ilgstošajās lietavās vai atkusnī, jau noslēdzošajā būvdarbu fāzē Kundziņsalas apkaimes iedzīvotāji ziņoja par būtisku gruntsūdens līmeņa mazināšanos.

Jāatzīmē, ka projekts realizēts ar tiešu apkaimes iedzīvotāju atbalstu, kas palīdzēja veikt nepieciešamo saskaņošanu ar zemes īpašniekiem, kuru īpašumos bija plānota meliorācijas trases izbūve. Tā kā daudzi īpašnieki nedzīvo Latvijā, bez biedrības iesaistīšanās saskaņošana būtu ievērojami ilgāka. “Projekts bija ne vien tehniski sarežģīts, bet arī laikietilpīgs visu nepieciešamo saskaņojumu dēļ. Esam gandarīti par labo sadarbību ar ostu, kā arī projekta sekmīgu noslēgumu,” tā Kundziņsalas biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Kromāns.

“Organizācijas ilgtspēju mūsdienās raksturo ne vien pozitīvi finanšu rādītāji, bet arī tās izvirzītie mērķi un veikums, risinot ar vides aizsardzību un sociālo atbildību saistītus izaicinājumus. Mums ir svarīgi, lai ostas izaugsme un infrastruktūras modernizācija ietu roku rokā ar vides standartiem, tāpat tai jābūt līdzsvarotai un salāgotai ar ostai pieguļošo apkaimju iedzīvotāju dzīves kvalitāti,” uzsver Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, īpaši izceļot komunikācijas un dialoga lomu ostas pārvaldes un apkaimju iedzīvotāju attiecību veidošanā.

“Gan šī, gan arī citas Kundziņsalā īstenotās ostas pārvaldes un iedzīvotāju sadarbības ieceres, tostarp darbinieku un iedzīvotāju pavasara talkas, kā arī vairāki citi kopīgi realizētie apkaimes vidi bagātinoši publiskās infrastruktūras projekti ir labs piemērs konstruktīvam dialogam un sinerģijai, no kuras ieguvēji ir gan iedzīvotāji, gan osta,” pārliecināts A. Zeltiņš.

Šomēnes Kundziņsalā ir uzsākti arī darbi pie jaunā satiksmes pārvada no Tvaika ielas un Kundziņsalu būvniecības. Projekta mērķis - nodrošināt iespēju nogādāt kravas uz/no ostas termināļiem Kundziņsalā ātrāk un videi saudzīgāk - saīsināt kravu pārvadāšanai patērējamo laiku, mazināt iespējamos kravas auto sastrēgumus un ar to saistīto izmešu emisiju ostas apkaimju tuvumā.

Arī šis projekts paredz uzlabojumus ostas apkaimju teritoriju infrastruktūrā. Iedzīvotāju ērtībām pāri jaunajam tiltam plānots izbūvēt apvienoto gājēju un velosipēdu celiņu ar sākumu Kundziņsalas dzīvojamā zonā, kā arī uzstādīt brauktuves un ietves apgaismojumu. Vēl būvprojekta ietvaros paredzēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas maģistrālo vadu un pievadu pārbūve un jaunu trašu izbūve, lai nodrošinātu pilnvērtīgus ūdens pievades un notekūdeņu savākšanas pakalpojumus.

Kundziņsala pēdējos gados veidojas par aktīvu kravu noliktavu un loģistikas centru, specializējoties galvenokārt konteinerkravu apkalpošanā. Šajā teritorijā šobrīd tiek pārkrauts ~ 21% no visa kravu apgrozījuma Rīgas ostā.

Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010