14.06.2022.
Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra

Jau kopš 2014. gada Rīgas brīvostas pārvalde ciešā sadarbībā ar Rīgas pilsētā esošajām jahtu ostām un ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu īsteno apjomīgus jahtu ostu infrastruktūras attīstīšanas pasākumus.

Rīgas ostā šobrīd darbojas piecas jahtu ostas abos Daugavas krastos, te var ienākt jebkura izmēra jahtas bez garuma, augstuma un iegrimes ierobežojumiem. Jahtām un atpūtas peldlīdzekļiem kuģošana ir atļauta visā Rīgas ostas akvatorijā.

“Rīga un Rīgas osta jau dabīgi ir piemērota šādas jahtu ostu infrastruktūras attīstīšanai, tāpēc, ja vēlamies iezīmēt Rīgu un Rīgas ostu Skandināvijas un pat visas Baltijas jūras reģionā kā jahtošanai piemērotu vietu, mums ar savām idejām, darbību un investīcijām ir jāpalīdz šo jahtu ostu infrastruktūru izveidot. Attīstot jahtu ostas, redzam uzreiz vairākus ieguvumus – tas ir gan ieguldījums zaļā un veselīgā dzīvesveidā, gan veicina tūrisma attīstību un līdz ar to arī Rīgas un Latvijas atpazīstamību, gan paver iespēju dažādiem papildu biznesiem, piemēram, jahtu apkopēm, ēdināšanas un viesmīlības nozarēm, pilsētas tūrismam,” norāda Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps.

Jahtu ostu infrastruktūras attīstība tiek īstenota gan no privātajām investīcijām, gan piesaistot līdzekļus Eiropas Savienības līdzfinansēto programmu projektu ietvaros, gan ar Rīgas brīvostas finansiālu atbalstu. Piemēram, šobrīd aktīvi norit darbi ERAF Interreg Igaunijas – Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas projektā “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana, EST-LAT177” (EASTBALTIC HARBOURS) ietvaros, kas biedrības “Latvian Sailing Team” pārvaldītajam Rīgas sporta burāšanas centram pavērs jaunas iespējas nākotnes plānu īstenošanā.

“Mēs esam saņēmuši labas atsauksmes un uzslavas starptautiskā līmenī par labi organizētiem pasākumiem, un šobrīd notiek pārrunas par iespējām 2028. gadā Rīgā rīkot ORC Eiropas čempionātu burāšanā. Lai uzņemtu šāda līmeņa sacensības, ir jāizpilda vairāki būtiski priekšnosacījumi, kas attiecas gan uz organizatoriskajiem, gan atbilstošas infrastruktūras jautājumiem. Pie tā pašlaik jahtklubā nopietni strādājam – ceļam administratīvo ēku, plānojam papildus piestātņu uzstādīšanu, kas aprīkotas ar dzeramā ūdens un elektrības pieslēgumiem, strādājam arī pie tualešu un dušu konteineru uzstādīšanas un citas modernai jahtu ostai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanas,” stāsta biedrības “Latvian Sailing Team” vadītājs Andrejs Buls.

Rīgas sporta burāšanas centru izmanto dažādu ūdens aktivitāšu cienītāji no Latvijas un ārvalstīm. Nozīmīgākais pasākums ar starptautisku skanējumu ir 2018. gadā biedrības rīkotais pasaules čempionāts burāšanā sporta jahtām PLATU25 klasē, kas bija Latvijas vēsturē pirmais šāda mēroga pasākums.

EASTBALTIC HARBOURS projekta īstenošana palielinās Matrožu ielas jahtu ostas ietilpību apmēram par 30%, ļaujot vienlaikus uzņemt līdz 130 jahtām. Attīstītā jahtu ostas infrastruktūra ļaus biedrībai “Latvian Sailing Team” pieņemt nākamo izaicinājumu un pieteikt savu kandidatūru ORC (laivu klases bez ierobežojumiem) Eiropas čempionāta rīkošanai 2028. gadā. Šāda pasākuma rīkošana varētu piesaistīt no 100 līdz 200 jahtām, kā arī vairākus tūkstošus sportistu un viņu talanta cienītāju, tādējādi popularizējot Rīgas brīvostu un Rīgas pilsētu starptautiskā mērogā.

Projekta kopējais budžets Rīgas brīvostas pārvaldei ir 243 918,19 EUR, tai skaitā ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas līdzfinansējums 206 975,00 EUR.

 

 

asdf

Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010