Sabiedrības pozitīva attieksme un atbalsts ostas darbībai ir būtisks attīstības priekšnoteikums ikvienai mūsdienīgai ostai, tādēļ svarīgs Rīgas brīvostas pārvaldes sociālās atbildības uzdevums ir veidot dialogu ar Latvijas iedzīvotājiem, informējot un izglītojot par ostu un tās ieguldījumu valsts ekonomikā. Iepazīstinot plašu sabiedrību ar ostas darbu, regulāri tiek organizētas lekcijas, prezentācijas, ekskursijas ostā, interaktīvi konkursi un spēles, kā arī ikgadējie “Ostas svētku” pasākumi. Sadarbībā ar mācību iestādēm tiek realizēti projekti skolēniem un studentiem ekonomikas, transporta, loģistikas, vides, inženiertehnisko zinātņu un jūrniecības jomās. 

Kopā ar Latvijas Jūras administrāciju, Latvijas Jūras akadēmiju un citām jūrniecības mācību iestādēm tiek organizētas dažādas aktivitātes, lai atbalstītu jūrniecības izglītību Latvijā un iepazīstinātu jauniešus ar ostas darbu un ostā nepieciešamajām profesijām. Rīgas brīvostas pārvalde nodrošina prakses vietas Rīgas ostā, ik gadus rīko plašu “Ēnu dienu” un atbalsta ikgadējo jūrniecības nozares konkursu vidusskolēniem “Enkurs”.

Ostas svētki 2019

2019. gads. Ostas svētki

Ēnu diena 2019.

2019. gads. Ēnu diena

Osta pilsētai 2017

2017. gads. Radošo darbu konkurss skolēniem “Osta pilsētai”