Identifikācijas numurs
RBP_2022/54
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Transportlīdzekļu un vienreizējo caurlaižu veidlapu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2022/54), var iesniegt līdz 2022. gada 15. augusta plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/86380

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/86380

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Jana Zālīte
Kontakttālrunis
67090760
Saziņas e-pasts
Rezultāti

 Ipirkuma komisija informē, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības atklātā iepirkuma procedūrā “Transportlīdzekļu un vienreizējo caurlaižu veidlapu iegāde” (id. Nr.RBP_2022/54) piešķirtas  SIA “Zelta Rudens Printing”, reģistrācijas kods 40103645998, saskaņā ar nolikuma noteikumiem un pretendenta piedāvāto līgumcenu  8441,10 EUR bez PVN.