Identifikācijas numurs
RBP 2023/10
Publikācijas datums
Beigu datums
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā Rīgas brīvostas pārvaldes nekustamā īpašuma un kustamās mantas apdrošināšana (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2023/10) var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023. gada 7. septembrim, plkst. 10:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023. gada 7. septembrī, plkst. 10:00.

Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) kods: 66515200-5 – Īpašuma apdrošināšanas pakalpojumi (Property insurance services)

Nolikums, nolikuma grozījumi, skaidrojumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir brīvi un tieši elektroniski pieejamas Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmas vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/107079

Saskaņā ar SPSIL 44. panta pirmo daļu piedāvājumi atklātai iepirkuma procedūrai ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Piedāvājumi iesniedzami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/107079

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/751681

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Juridiskās un iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālists Ints Jurjāns
Kontakttālrunis
67030826
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/760872