Identifikācijas numurs
RBP 2023/51
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Pārtraukta iepirkuma procedūra
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Peldlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2023/51) var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023. gada 20. septembrim, plkst. 10:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023. gada 20. septembrī, plkst. 10:00.

Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) kods: 50241000-6 Kuģu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi (Repair and maintenance services of ships)

Nolikums, nolikuma grozījumi, skaidrojumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir brīvi un tieši elektroniski pieejamas Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmas vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/107694  

Saskaņā ar SPSIL 44. panta pirmo daļu piedāvājumi atklātai iepirkuma procedūrai ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Piedāvājumi iesniedzami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/107694

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/753168

 

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
IUB adrese
Kontaktpersona
Ostas policijas administratīvā biroja vecākais inspektors Guntars Lūsis
Kontakttālrunis
67090751
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/757218