Identifikācijas numurs
RBP 2021/4_ES_ERAF
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāts konkurss
Statuss
Pārtraukta iepirkuma procedūra
Apraksts

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontakti

Pretendenti piedāvājumu atklātam konkursam „Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ķīpsalas jahtu ostā, jahtu servisa uzlabošanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2021/4_ES_ERAF), var iesniegt līdz 2021. gada 29. novembra plkst.11:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64547

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/64547

Kontaktpersona
Projekta vadītājs Gatis Kristaps
Kontakttālrunis
+371 29411258
Saziņas e-pasts
info@rop.lv
Rezultāti

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/679982