Identifikācijas numurs
RBP 2022/18
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Pārtraukta iepirkuma procedūra
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Ostas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2022/18), var iesniegt līdz 2022. gada 12. augusta plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/702786

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/85706

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/85706

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Informācijas tehnoloģiju departamenta Informācijas tehnoloģiju attīstības nodaļas vecākais speciālists Deniss Bičkovs
Kontakttālrunis
27896336
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumu Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 234.punkts noteic, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var jebkurā brīdī pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru vai metu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Ievērojot, ka viszemākā piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedz projekta realizācijai pieejamo finansējumu, 2022. gada 22. augustā pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/706587