Identifikācijas numurs
RBP 2022/72
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros izveidotās infrastruktūras uzturēšana Sarkandaugavā” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2022/72) var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023. gada 20. janvārim, plkst. 11:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023. gada 20. janvārī, plkst. 11:00.

Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV kods: 90481000-2 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācija (Sewage treatment consultancy services).

Iepirkuma papildu priekšmeta CPV kods: 90513800-4 Notekūdeņu nosēdumu attīrīšanas pakalpojumi (Sludge treatment services).

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/721255  

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94204

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/94204

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Rīgas brīvostas pārvaldes Vides un inženiertehniskā departamenta direktore Jeļena Krēsle.
Kontakttālrunis
67030858
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/743606