Identifikācijas numurs
RBP 2022/76_KF
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāts konkurss
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā konkursā „Kundziņsalas publiskās un slēgtās teritorijas un savienojuma ar satiksmes pārvadu no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2022/76_KFdrīkst iesniegt, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2023. gada 27. martam, plkst. 9:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023. gada 27. martā, plkst. 14:00.

Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV kods: 45220000-5 Inženiertehniskie un celtniecības darbi (Engineering works and construction works).

Iepirkuma papildu priekšmeta CPV kodi:

  • 45233100-0 Automaģistrāļu un ceļu būvdarbi (Construction work for highways, roads);
  • 45221100-3 Tiltu būvdarbi (Construction work for bridges).

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/719887

Publikācija par grozījumiem Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93446

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/93446

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Rīgas brīvostas pārvaldes Vides un inženiertehniskā departamenta direktore Jeļena Krēsle
Kontakttālrunis
67030858
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/741537