Identifikācijas numurs
RBP 2022/21A
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Kuģu satiksmes vadības sistēmas audits un konsultāciju atbalsts jaunas sistēmas iegādei” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2022/21A) var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023. gada 20. janvārim, plkst. 12:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023. gada 20. janvārī, plkst. 12:00.

Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV kods: Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) kods: 72246000-1 Sistēmu konsultāciju pakalpojumi (Systems consultancy Services).

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/721272  

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94231.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/94231

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Informācijas tehnoloģiju attīstības nodaļas vecākais speciālists Deniss Bičkovs.
Kontakttālrunis
+371 28638193
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - sabiedriskie pakalpojumi: https://pvs.iub.gov.lv/show/735491