Identifikācijas numurs
RBP 2023/4A
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Komunikācijas pakalpojumu un konsultāciju sniegšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2023/4A) var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023. gada 16. martam, plkst. 10:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023. gada 16. martā, plkst. 10:00.

Iepirkuma papildu priekšmeta CPV kods: 79416000-3 Sabiedrisko attiecību pakalpojumi (Public relations services).

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/727989   

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96486

Piedāvājuma iesniegšanas vieta:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/96486

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Liene Ozola
Kontakttālrunis
67030853
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - sabiedriskie pakalpojumi: https://pvs.iub.gov.lv/show/735489