Identifikācijas numurs
RBP_2021/35
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātai iepirkuma procedūrai "Jumta seguma remonts Rīgas brīvostas pārvaldes ēkās: Meldru ielā 5A un Saivas ielā 40, Rīgā" (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2021/35), var iesniegt līdz 2021. gada 29. septembra plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/61870

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/61870

Adrese
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Andris Frīdmanis
Kontakttālrunis
67090757
Saziņas e-pasts
andris.fridmanis@rbflote.lv
Rezultāti

Iepirkuma komisija informē, ka atklāta iepirkuma procedūra "Jumta seguma remonts Rīgas brīvostas pārvaldes ēkās: Meldru ielā 5A un Saivas ielā 40, Rīgā" (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2021/35) ir noslēgusies.

Saskaņā ar nolikumu, piedāvājuma izvēles kritērijs ir iepirkuma procedūras nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par iepirkuma procedūras priekšmetu kopumā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MP Agency" piedāvātā līgumcena 25 746,94 EUR bez PVN par iepirkma priekšmetu ir viszemākā, tādēļ iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "MP Agency"  (vienotais Reģ. Nr. 40103669784).