Identifikācijas numurs
RBP_2022/12
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Pārtraukta iepirkuma procedūra
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Dabasgāzes iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2022/12) var iesniegt līdz 2022. gada 1. septembra plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/86803

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/86803

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Ervīns Romans
Kontakttālrunis
67030854
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Iepirkuma komisija 2022.gada 14.septembrī pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru. pārtraukšanas pamatojums - piedāvātā dabasgāzes līgumcena ņemot vērā paredzēto dabasgāzes patēriņa apjomu pārsniedz Pasūtītāja budžetā pieejamo līdzekļu apjomu.