Identifikācijas numurs
RBP_2023/19
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Rezerves daļu, mazvērtīgā inventāra un izejmateriālu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2023/19) var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023. gada 21. aprīlim, plkst. 10:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023. gada 21. aprīlī, plkst. 10:00.

Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) kods: 30237000-9 Datoru detaļas un piederumi (Parts, accessories and supplies for computers).

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/732933

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98953  

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/98953.

 

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
IUB adrese
Kontaktpersona
Informācijas tehnoloģiju departamenta tehniskā atbalsta nodaļas vadītājs Mārcis Frīdmanis
Kontakttālrunis
67030857
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/745342