чт, 11/19/2015 - 11:05

Jau vēstīts, ka 16.novembrī Krievu salā Rīgas brīvostas pārvaldes rīcībā tika nodots jaunais Krievu salas ostas infrastruktūras objekts. Ņemot vērā, ka šis ir apjomīgākais infrastruktūras objekts Latvijas valsts mūsdienu vēsturē, īpaša vērība projekta realizācijā tika piešķirta gan ekspluatācijas, gan vides drošības un aizsardzības jautājumiem.

 

Ostas infrastruktūras attīstības projekta Krievu salā laikā Rīgas Brīvostas pārvalde ir īstenojusi videi draudzīgākos risinājumus, ņemto vērā ne vien Latvijas valsts institūciju, bet arī Latvijas zinātnieku, nevalstisko organizāciju, Eiropas Komisijas vides ekspertu izteiktās rekomendācijas un viedokļus.

Pirms projekta uzsākšanas projekta un tai piegulošās teritorijās tika izpētīts, kāds ir stāvoklis dabas vērtībām, augsnes kvalitātei, pazemes un virszemes ūdeņiem, Daugavas nogulumiem, gaisa kvalitātei, troksnim, biotopiem, īpaši aizsargājamām dabas un NATURA2000 teritorijām, zivju resursiem un ūdensputniem. Izpētes rezultāti tika izmantoti, lai noteiktu, kādas ietekmes ir iespējamas pēc RBP realizējamā ostas infrastruktūras projekta pabeigšanas un stividorkompāniju realizējamo terminālu attīstības projektu darbības laikā. Tā kā tika vērtēta arī Krievu salas darbības laikā iespējamās ietekmes uz sabiedrības veselību un transporta sistēmu attīstību, jau pirms projektēšanas darbu uzsākšanas bija iespējams noteikt, ka projekta realizācijas laikā būs jāņem vērā virkne nosacījumu, lai mazinātu iespējamās negatīvās ietekmes uz apkārtējo vidi, kas arī līdz šim sekmīgi ir īstenots. Ostas infrastruktūras attīstības projekta īstenošana RBP pavēra iespēju veikt biotopu kapacitātes uzturēšanas darbus ostas teritorijā esošajā dabas liegumā “Krēmeri” un NATURA2000 teritorijā “Mīlestības saliņa”, kuru rezultātus augsti novērtējuši Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta ornitologi un kuru rezultātā ir izveidojusies stabila aizsargājamo ūdensputnu ligzdošanas vieta, ko apliecina ilggadīgie ūdensputnu monitoringa dati.