Nr. Iepirkuma priekšmets Publikācijas datums Beigu datums Statuss
RBP 2022/50 Sienas un galda kalendāru izgatavošana Procesā
RBP 2022/44 Piestātnes MS-11, MS-12, MS-13 pārbūves būvprojekta ekspertīzes veikšana Procesā
RBP_2022/62 Kuģu radīto atkritumu pieņemšanas pakalpojums Procesā
RBP 2022/69 Tilta pār Sarkandaugavu Kundziņsalā pārbūves būvprojekta ekspertīzes veikšana Procesā
2022/13 Ekran Systems programmatūras licenču uzturēšana 1 gadam Procesā
RBP_2022/40 Elektroapgādes pārbūve objektam Saivas ielā 40, Rīgā – transformatoru apakšstacijas jaunbūve un lietotāja 20kV kabeļlīnijas A-5822 atslēgšana Procesā
RBP_2022/70 Rīgas brīvostas pārvaldes mantiskā ieguldījuma novērtēšana Procesā
RBP 2022/18A Ostas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana Procesā
RBP_2022/12 Dabasgāzes iegāde Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2022/4 Kundziņsalas bērnu laukuma tehniskā projekta izstrāde un realizācija Procesā
RBP_2022/54 Transportlīdzekļu un vienreizējo caurlaižu veidlapu iegāde Iepirkums noslēdzies
RBP_2022/67 Virszemes autonovietnes, nobrauktuvju un uzbrauktuvju seguma atjaunošana Kalpaka bulvārī 12, Rīgā Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/18 Ostas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana Pārtraukta iepirkuma procedūra
2022/12 Video stāstu cikla izveidošana un izvietošana publiski pieejamā mediju interneta video platformā Procesā
2022/11 Virtuālās tūres izstrāde un integrācija esošajā Rīgas brīvostas pārvaldes digitālajā muzejā Procesā
2022/10 Pagaidu ceļa remonts, Zilā iela 25, Rīgā Pārtraukta iepirkuma procedūra
2022/9 Par tiesībām izīrēt speciālās fiziskās sagatavošanas (tuvcīņas) zāli un nodrošināt viena sertificēta tuvcīņas instruktora pakalpojumus Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas vajadzībām Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/32 Izpētes veikšana piesārņoto teritoriju reģistrā iekļautajā ostas teritorijā Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/36 Padziļināšanas darbu veikšana Rīgas brīvostas akvatorijā Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/11 Automobiļu remonts un tehniskā apkope Iepirkums noslēdzies