Rīgas brīvostas pārvalde informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14.jūlijā pieņemtiem noteikumiem Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību", publicē nomnieku sarakstu, kuri ir saņēmuši šajos noteikumos noteikto nomas maksas samazinājumu:

1) SIA “Rīgas Pasažieru Termināls”
2) AS “B.L.B.Baltijas Termināls”
3) SIA “Latvijas Propāna Gāze”
4) SIA “Riga Coal Terminal”
5) SIA “Nexus Idejas”