Identifikācijas numurs
RBP_2021/49
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātai iepirkuma procedūrai "Sakaru tehnikas iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2021/49), var iesniegt līdz 2021. gada 26. jūlija plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/59801

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/59801

Adrese
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Guntars Lūsis
Kontakttālrunis
67090751
Saziņas e-pasts
guntars.lusis@rop.lv
Rezultāti

Par iepirkuma uzvarētāju ar 29.07.2021. iepirkuma komisijas lēmumu tika atsīts pretendents - SIA “RADIOKOMS” (Vienotais reģ. Nr.40003220636), kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības par sakaru tehnikas piegādi saskaņā ar nolikuma noteikumiem un pretendenta finanšu piedāvājumu: 12585,00 EUR bez PVN.