Identifikācijas numurs
RBP_2021/21
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātai iepirkuma procedūrai "Rīgas brīvostas pārvaldes nekustamā īpašuma un kustamās mantas apdrošināšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2021/21), var iesniegt līdz 2021. gada 27. augusta plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/61449

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/61449

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Ints Jurjāns
Kontakttālrunis
67030826
Saziņas e-pasts
info@rop.lv
Rezultāti

Iepirkuma komisija informē, ka atklāta iepirkuma procedūra "Rīgas brīvostas pārvaldes nekustamā īpašuma un kustamās mantas apdrošināšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2021/21) ir noslēgusies.

Pretendenta „Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle (Reģ. Nr.40103942087) piedāvājums ar iegūtiem 97 (deviņdesmit septiņi) punktiem atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Līgums par Rīgas brīvostas pārvaldes nekustamā īpašuma un kustamās mantas apdrošināšanu tiks slēgts saskaņā apdrošinātāja piedāvātajiem apdrošināšanas noteikumiem un piedāvāto gada apdrošināšanas prēmiju 118 008,36 EUR (simts astoņpadsmit tūkstoši astoņi euro un 36 centi). Apdrošināšanas prēmija divu gadu periodā – 236 016,72 EUR (divi simti trīsdesmit seši tūkstoši sešpadsmit euro un 72 centi).

IUB paziņojums par rezultātiem iepirkumā, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/669719.