Identifikācijas numurs
19
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Cenu aptauja
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 

  1. Iepirkuma priekšmets: Rīgas brīvostas pārvaldes dzelzceļa infrastruktūras dzelzceļa gulšņu un brusu tehniskā novērtēšana, atbilstoši Darba uzdevuma prasībām (2. pielikums).
  2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem (1.pielikums) un Darba uzdevuma (2. pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN par iepirkuma priekšmetu kopumā. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3. pielikums). Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
  3. Iepirkuma līguma izpildes laiks: 45 (četrdesmit piecas) dienas.
  4. Samaksas nosacījumi: 10 (desmit) dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas.
  5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski ar pavadvēstuli - Finanšu piedāvājuma un nepieciešamo dokumentu (noteikti Dalības nosacījumos (1.pielikums)) nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv, līdz 2021.gada 12.augusta plkst.23:59.
  6. Kontaktpersona: Artjoms Grigorjans, mob. tālr. 29378242, e-pasts: artjoms.grigorjans [at] rop.lv

Pielikumā:

- 1. pielikums “Dalības nosacījumi” uz 2 lp.;

- 2. pielikums “Darba uzdevums” uz 5 lp.;

- 3. pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 1 lp.

Adrese
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona
Artjoms Grigorjans
Kontakttālrunis
29378242
Saziņas e-pasts
artjoms.grigorjans@rop.lv