Vide Pabeigts
sanācija

Lai panāktu augsnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu, lai atjaunotu un uzlabotu vides kvalitāti, kā arī novērstu iedzīvotāju veselības apdraudējumu, no 2011.–2017. gadam ar Šveices valdības finansiālo atbalstu tika realizēts projekts “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā”.


Saistītās ziņas: