Infrastruktūra Pabeigts
Krasta nostiprinājumi

Lai nodrošinātu pieaugošo kravu plūsmu Kundziņsalā ar nepieciešamo dzelzceļa infrastruktūru, Rīgas brīvostas pārvalde veic esošā dzelzceļa tīkla modernizāciju, kā arī būvē jaunus dzelzceļa pievedceļus. Perspektīvā tiek plānota arī jauna dzelzceļa tilta būvniecība pār Sarkandaugavas atteku, jo esošais dzelzceļa tilts nespēj nodrošināt Kundziņsalas jauno termināļu jaudas.  Līdz ar to Sarkandaugavas krasta nostiprināšanas projekts ir būtiski svarīgs, lai varētu tālāk realizēt ieplānoto ostas infrastruktūras attīstību Kundziņsalā.

Saistītie raksti