Infrastruktūra
Kuģis

RBP pārziņā ir regulāra ostas akvatorija apsaimniekošana, kas ietver tādus darbus kā kuģu ceļa padziļināšanu, paplašināšanu un tīrīšanu. Darbu izpildes termiņš – Rīcības plāna 2019 - 2021 ietvaros.

 

Aktuālie darbi:

 

Sarkandaugavas kuģu ceļš (Piestātnes JM-23 pieejas tīrīšana)

Ieejas Ziemas ostā padziļināšana

Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā padziļināšanas darbi piestātņu KR-24 un KR-25 pieejas akvatorijā

Ieejas kanāla Mangaļsalā paplašināšana un piestātņu MS-13, 12, 11 pieeju tīrīšana (B Port)

Piestātnes KRS-3 un KRS-4 pieejas tīrīšana (līdz -14 m), objektu izcelšana