Infrastruktūra
Krievu sala

Rīgas brīvostas pārvaldes pārziņā ir tās īpašumā esošo piestātņu uzturēšana, kas ietver piestātņu remontu, pārbūvju, rekonstrukcijas, modernizācijas un piestātņu atrakšanas darbu veikšanu, kā arī tehnisko izpēti, apsekošanu un ar piestātnēm saistīto projektu izstrādi.

Aktuālie darbi:

  • Piestātnes JM-29 tehniskā izpēta
  • Piestātnes atjaunošanas projekta izstrāde
  • Krievu salas piestātņu atrakšana līdz 17 m dziļumam
  • Piestātnes MS-13 pārbūve
  • ED dambja nojaukšana