Infrastruktūra ES līdzfinansēts
Ostu pārvaldības digitālā transformācija

Latvijas ostu un loģistikas koridoru digitalizācijas projekta vadību ir uzņēmusies Rīgas brīvostas pārvalde, un tajā kā partneri piedalās Ventspils ostas pārvalde, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Satiksmes ministrija, VSIA “Latvijas Jūras administrācija”, VAS “Latvijas Dzelzceļš”, SIA “LDz Cargo”, VID Muitas pārvalde un Valsts robežsardze.

Ostas ir multimodālo jūras, sauszemes un dzelzceļa kravu aprites centri. Lai sekmētu šo kravu un ar tām saistīto dokumentu un datu aprites digitalizāciju un attīstītu ostu un loģistikas procesu automatizāciju, projekta ietvaros tiek veidota integrēta koplietošanas platforma multimodālo kravu pakalpojumu nodrošināšanai jūras un sauszemes kravām, tostarp nodrošinot datu apmaiņu ar esošām valsts nozīmes informācijas sistēmām. Projekta ieviešana ļaus ievērojami uzlabot kravu aprites ātrumu, mazināt administratīvo slogu un ietekmi uz vidi, kā arī veicinās Latvijas kravu koridoru konkurētspēju un katra partnera digitālo attīstību.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda (Recovery and Resilience Facility) līdzfinansējumu. Tā ieviešanas finansējums ir 3,24 miljoni eiro, bet uzturēšanu un attīstību nākotnē nodrošinās pašas ostas. Projekta ieviešanas termiņš - 2026. gada 31. marts.


Saistītās ziņas: