Infrastruktūra
Krievu sala

Rīgas brīvostas pārvaldes pārziņā esošo inženierkomunikāciju uzturēšanā ietilpst elektroapgādes, ūdensvadu, sadzīves kanalizācijas projektēšana, rekonstrukcija un modernizācija.

Aktuālie darbi:

  • Elektroapgādes infrastruktūras attīstība (KrS)
  • Ūdens un kanalizācijas infrastruktūras attīstība (KrS)
  • Ūdens un kanalizācijas infrastruktūras attīstība (KuS)