Infrastruktūra
Krievu sala

RBP pārziņā esošo inženierkomunikāciju uzturēšanā ietilpst elektroapgādes, ūdens vadu, sadzīves kanalizācijas projektēšana, rekonstrukcija un modernizācija. Darbu izpildes termiņš – Rīcības plāna 2019 - 2021 ietvaros.

Aktuālie darbi:

Elektroapgādes infrastruktūras attīstība (KrS)

Ūdens un kanalizācijas infrastruktūras attīstība (KrS)

Autoceļu infrastruktūras attīstība (KrS)

Ūdens un kanalizācijas infrastruktūras attīstība (KuS)

Tvaika ielas pārvads

Autoceļu remonta projektēšana un remonts (KuS)

Tilta pār Sarkandaugavu Kundziņsalā pārbūve

Piezīmes:

(KuS) - Kundziņsala

(KrS) - Krievu sala