Infrastruktūra
Nezinu

Tehniskā dokumentācija (TVP)

Piestātņu Nr. KRS-3, Nr. KRS-4, Nr. KRS-5, Nr. KRS-6 un Nr. KRS7 apzīmējumu nodrošināšana Ugunsdzēsības un ūdensapgādes sistēmas Kundziņsalā.

(KrS) - Krievu sala