ES līdzfinansēts
Izstādes

 

Rīgas Brīvostas pārvalde 2016. gada 13. maijā ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/282 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.