Infrastruktūra
Krievu sala

RBP pārziņā ir brīvostas teritorijā izvietoto piestātņu uzturēšana, kas ietver to rekonstrukciju, modernizāciju, tehniskās izpētes veikšanu, ar piestātnēm saistīto projektu izstrādi, piestātņu remontu, pārbūvju un to atrakšanas darbu veikšanu. Darbu izpildes termiņš – Rīcības plāna 2019 - 2021 ietvaros.

Aktuālie darbi:

Piestātnes JM-29 tehniskā izpēta

Piestātnes atjaunošanas projekta izstrāde

Krievu salas piestātņu atrakšana līdz 17m dziļumam

Piestātnes MS-13 pārbūve

Krasta nostiprinājuma dambja (BKRR) remonts

ED dambja nojaukšana