Infrastruktūra
Krievu sala

2020.gadā šī projekta ietvaros atjaunota asfaltbetona virskārta Zilā ielā.