Infrastruktūra
Bāka

Rīgas brīvostas pārvalde apsaimnieko 15 bākas visā Rīgas jūras līča piekrastes zonā, sākot ar Irbes bāku un Miķeļbāku Irbes jūras šaurumā, un beidzot ar Ainažu bāku pie Igaunijas robežas.

2019. gadā pilnībā tika veikti uzturēšanas darbi Miķeļbākā, Kolkas bākā, Sīkragciema bākā un Grīntāla bākā. Daļēji tika veikti darbi Daugavgrīvas bākā, veicot elektroinstalācijas kapitālo remontu, un Ladiņu, Saunagciema un Ģipkas bākās, veicot pilnīgu bāku konstrukcijas klāju pārbūvi.


Jūs var interesēt: