Infrastruktūra
Bāka

2019. gadā pilnībā tika veikti uzturēšanas darbi Miķeļbākā, Kolkas bākā, Sīkragciema bākā un Grīntāla bākā. Daļēji tika veikti darbi Daugavgrīvas bākā, veicot elektroinstalācijas kapitālo remontu, un Ladiņu, Saunagciema un Ģipkas bākās, veicot pilnīgu bāku konstrukcijas klāju pārbūvi. Šajās, kā arī citās bākās nepieciešamie darbi tiks turpināti arī nākamajos gados.


Saistītās ziņas: