Identifikācijas numurs
7
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Cenu aptauja
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina ieinteresētos piegādātājus iesniegt piedāvājumu piegādātāju izvēles procedūrai “Par tiesībām veikt Rīgas brīvostas pārvaldei piederošo ēku tehnisko apsekošanu un atzinuma izstrādi”.

Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu, Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un būvspeciālista CV (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN par iepirkuma priekšmetu kopumā. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums). Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājumu.

Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli - piedāvājuma un nepieciešamo dokumentu kopiju nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv ()) līdz 2021. gada 29.marta plkst.23:59. Piedāvājums, kas iesniegts pēc noteiktā termiņa, neatkarīgi no kavēšanās iemesla, netiks izvērtēts.

Adrese
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona
Administratīvā departamenta Saimniecības nodaļas vecākais speciālists Andris Frīdmanis
Kontakttālrunis
20015084
Saziņas e-pasts