Identifikācijas numurs
RBP_2021/46
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts


Pretendenti piedāvājumu atklātai iepirkuma procedūrai "Kultūrvēsturiski nozīmīgas būves „Komētforts” tehniskā izpēte" (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2021/46), var iesniegt līdz 2021. gada 29. jūlija plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/59854

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/59854

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Artjoms Grigorjans
Kontakttālrunis
67030868
Saziņas e-pasts
info@rop.lv
Rezultāti

Iepirkuma komisija informē, ka atklāta iepirkuma procedūra "Kultūrvēsturiski nozīmīgas būves „Komētforts” tehniskā izpēte" (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2021/46) ir noslēgusies.

Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par kultūrvēsturiski nozīmīgas būves „Komētforts” tehniskā izpēte veikšanu piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „GEO CONSULTANTS” (Reģ. Nr. 40003340949). Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar atklātas iepirkuma procedūras noteikumiem un pretendenta piedāvāto līgumcenu 77 400 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.

IUB paziņojums par rezultātiem iepirkumā, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/669827.