25.11.2022.
Saules parks

22. novembrī ar veiksmīgu rezultātu noslēdzās Rīgas brīvostas pārvaldes rīkotā izsole par teritorijas nomas tiesībām saules enerģijas parka attīstīšanai Spilves pļavās. Atklātā izsolē piedalījās trīs starptautiskas kompānijas, un sīvā konkurencē pēc 92 veiktiem vairāksolījumiem par tās uzvarētāju atzīts Lietuvas saules parku attīstītājs UAB Saules Graža. Izsoles uzvarētājam pēc līguma noslēgšanas ar Rīgas brīvostu turpmāko 5 gadu laikā būs jāveic saules parka un sadales infrastruktūras attīstība. Kopējās investīcijas parka izveidei pēc Rīgas brīvostas pārvaldes aplēsēm pārsniegs 90 miljonus EUR.

Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps: “Izsoles rezultāts ir labs apliecinājums vietējo un starptautisko investoru interesei par Rīgas ostu, par Rīgu un zaļās enerģijas veidošanu tuvu industriālajiem centriem, vienlaikus tas skaidri parāda arī starptautiskā biznesa vidē valdošo pieprasījumu pēc perspektīvām teritorijām industriālai attīstībai. Mums, atšķirībā no konkurentiem reģionā, šāds nekustamo īpašumu kapitāls ir, un tā ir liela Rīgas ostas nākotnes iespēja un priekšrocība. To stratēģiski izmantojot, paredzam transformēt visas ostas attīstību, tostarp, veidojot te ne vien lielāko saules paneļu parku Latvijā un zaļā ūdeņraža enerģijas tehnoloģiju centru, bet arī visa reģiona industriālo centru. Turklāt šāda apjoma parka izveide nākotnē samazinās arī elektroenerģijas cenas rīdziniekiem.”

Atbilstoši izsoles nolikumam, nomas maksu veido divas komponentes – gada nomas maksas komponentes, kas izteikta eiro un Rīgas brīvostas pārvaldei nododamās elektrības komponentes, kas izteikta procentos no kopējās saules parkā saražotās elektroenerģijas apjoma.

“Esam gandarīti, ka konkursā bija šāda konkurence starp solītājiem, tās iznākums pārsteidza pat mūsu gaidas, rezultātā mēs iegūsim gan izdevīgu (teritorijas) nomas maksu un zaļo enerģiju ostai un ostas stividoriem, šādi veicinot konkurētspēju gan esošiem ostas uzņēmējiem, gan jauniem investoriem. Turklāt tas veicinās daudzmiljonu investīciju ieplūšanu Rīgā, atjaunīgās elektroenerģijas ražošanu un virzību uz zaļā kursa mērķu sasniegšanu un enerģētisko neatkarību”, uzsver V.Zeps.

Kā ziņots, saules enerģijas parka attīstīšanai Rīgas ostas teritorijā 176 ha platībā paredzēts izveidot lielāko saules paneļu parku Latvijā ar nominālo jaudu vismaz 100MW un plānoto elektroenerģijas izstrādi vismaz 100 000MWh gadā. Konkursā uz nomas tiesību izsoli varēja pieteikties uzņēmumi, kas savā darbībā jau īstenojuši lielapjoma saules parkus. Interese par dalību konkursā bija liela, bet uz gala izsoli tika uzaicinātas trīs uzņēmumu, kuri atbilda noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz uzņēmumu pieredzi, labo reputāciju, finanšu līdzekļu pieejamību saules parka attīstībai, kā arī uzņēmumu izstrādāto saules parka biznesa plānu atbilstībai Rīgas brīvostas pārvaldes prasībām.

Izsoles rezultāti tiks virzīti izskatīšanai nākamajā Rīgas brīvostas valdes sēdē, kurā tiks lemts par zemes nomas līguma noslēgšanu ar kompāniju UAB Saules Graža.

Izsoles uzvarētājs Lietuvas kompānija UAB Saules Graža, viena no lielākajām saules enerģijas parku attīstītājām Lietuvā, kas saules enerģijas ražošanā un saules parku attīstībā darbojas vairāk nekā 10 gadus. Kopā ar saviem investoriem un partneriem attīstījuši lielapjoma parkus dažādos pasaules reģionos.


Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010