07.02.2017.

Rīgas brīvostas valde ir pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar hidrotehniskās celtniecības kompāniju AS “BMGS” par galvenā kuģu ceļa vēsturiskā krasta stiprinājuma (FG dambis) pārbūvi. AS “BMGS” piedāvājums tika atzīts par ekonomiski izdevīgāko Rīgas brīvostas pārvaldes (RBP) izsludinātajā atklātajā iepirkuma procedūrā par FG dambja pārbūvi, saglabājot to vēsturiskajā izskatā. FG dambis atrodas Daugavas kreisajā krastā pie Ķīpsalas un stiepjas 1, 51 km garumā. Bez būtiskas atjaunošanas tas ticis ekspluatēts jau vairāk nekā 120 gadus. Tā kā  vēsturiskajam dambim ir būtiska loma kuģošanas nodrošināšanai Rīgas ostā - tas aizsargā galveno kuģu ceļu no grunts noslīdējumiem, RBP ir uzsākusi FG dambja rekonstrukcijas projektu.

FG dambis ir būvēts no 1889. līdz 1891. gadam kā Daugavas kreisā krasta straumi regulējošā būve un kopā ar K. Valdemāra un CDE dambi veido Daugavas kreisā krasta dambju sistēmu, kas paredzēta upes gultnes nostiprināšanai un ostas ierīkošanai. Dambja konstrukciju veido savā starpā sastiprinātas koka pāļu sienas, kas piepildītas ar akmeņiem. Tā kā savstarpējais pāļu sienu stiprinājums atrodas mainīgā ūdenslīmeņa zonā, koka konstrukcijas ir pakļautas trupei un ledus iedarbībai. Apsekošanas gaitā ir konstatēti nopietni dambja bojājumi, kas pēc ekspertu slēdziena var novest pie dambja sagruvuma.  

FG dambja pārbūvi AS “BMGS” veiks saskaņā ar būvprojektu, ko pēc RBP pasūtījuma izstrādājis Inženieru birojs „Kurbada tilti”. Izstrādātais projekts paredz rekonstruēt FG dambi saglabājot tā vēsturisko izskatu un esošās augstuma atzīmes. Tā kā FG dambis ir kultūrvēsturiski nozīmīga inženiertehniskā būve un ir daļa no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Ķīpsalas vēsturiskā apbūve, tad pārbūves būvprojekts ir saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Rekonstrukcijas darbu veicējs AS “BMGS” ir viens no pieredzējušākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs hidrotehniskās celtniecības jomā, ar vairākiem veiksmīgi realizētiem projektiem Rīgas ostā. Galvenie uzņēmuma darbības virzieni ir ostu būvju celtniecība, jebkura veida pāļu pamatu, tiltu, dzelzceļa būvju būvniecība, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecība, kā arī projektēšanas un ģeotehniskās izpētes darbi.

Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 24 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža.