18.10.2017.

Vakar, 17. oktobrī, Rīgas Brīvostas pārvaldē norisinājās ERAF Interreg programmas projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā (EST-LAT Harbours)” uzsākšanas pasākums. Projekta partneri no Latvijas un Igaunijas - burātāji, atbildīgo ministriju pārstāvji un tūrisma nozares pārstāvji tika informēti par projekta mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem. Projekta EST-LAT Harbours mērķis ir izveidot vienotu jahtu ostu tīklu Latvijā un Igaunijā ar kvalitatīviem pakalpojumiem, kas ļautu nākotnē attīstīt burāšanas tūrismu un piesaistīt ārvalstu burātājus no Skandināvijas un citām valstīm. Projekta ietvaros plānots īstenot aktivitātes divos virzienos - investīcijas jahtu ostu infrastruktūrā un pakalpojumu attīstībā, kā arī Latvijas un Igaunijas kā burāšanas galamērķa popularizēšanā.

Atklājot projekta EST-LAT Harbours uzsākšanas sanāksmi RBP Mārketinga direktors Edgars Sūna atzīmēja, ka iesaistīšanās projektā ESTLAT Harbours Rīgas ostai ļaus  būtiski uzlabot pirms 4 gadiem Daugavas kreisajā krastā izveidotās Ķīpsalas jahtu ostas infrastruktūru, tādējādi paaugstinot Rīgas ostas konkurētspēju burāšanas tūrisma un lielo burāšanas sacensību uzņemšanas jomā, kā arī  sniedzot ieguldījumu Rīgas pilsētas tūrisma potenciāla paaugstināšanā. Taču galvenais ieguvums no projekta EST-LAT Harbours realizēšanas būs kopējā Latvijas piekrastes ostu tīkla attīstība, kas veicinās burāšanas tūrisma attīstību mūsu valstī un sekmēs jahtu skaita pieaugumu arī Rīgas ostā.

EST-LAT Harbours projektu realizē Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un Igaunijas Mazo jahtu ostu attīstības centru. Projektā ir iesaistījušies partneri no 10 Latvijas ostām – Salacgrīvas, Skultes, Rīgas, Jūrmalas, Engures, Mērsraga, Rojas, Ventspils, Pāvilostas un Liepājas, kā arī 9 Igaunijas jahtu ostām. Plānotās investīcijas vienota jahtu ostu tīkla izveidei un popularizēšanai desmit ostās Latvijā veidos 5,9 miljonus eiro.