12.06.2018.

Lai plānotu Rīgas brīvostas teritoriju tālāku attīstību un pilnveidotu piedāvājumu potenciālajiem investoriem, Rīgas brīvostas pārvalde ir uzsākusi ostas brīvo teritoriju padziļinātu izpēti Spilves pļavās. Paredzams, ka perspektīvā Spilves pļavu teritorija varētu tikt attīstīta kā loģistikas un rūpniecības uzņēmumu darbības vieta. Ostas teritoriju attīstība Daugavas kreisajā krastā tiks iekļauta arī Rīgas brīvostas Attīstības plānā 2019. – 2028. gadam – tas būs funkcionāls dokuments, kas iezīmēs Rīgas ostas attīstību no kravu, funkciju un teritoriālā aspekta.

Ģeotehniskā priekšizpēte tiks veikta 66 ha plašai Rīgas brīvostas teritorijai Daugavas kreisajā krastā Spilves pļavās. Kopš Spilves pļavu iekļaušanas Rīgas brīvostas robežās, šī teritorija ir pieejama privātiem investoriem noliktavu, loģistikas centru vai ražošanas uzņēmumu projektu attīstībai. Tāpat kā visā Rīgas brīvostas teritorijā arī Spilves pļavās uzņēmēji var darboties brīvās zonas režīmā, kas nodokļu atlaižu dēļ investoriem ir īpaši izdevīgi. Šķērslis investoru piesaistē līdz šim ir bijis tas, ka šīm teritorijām nav veikta pietiekama ģeotehniskā izpēte. Līdz ar to investoriem un projektu attīstītājiem nav bijusi pietiekama informācijas bāze un iespējas plānot nepieciešamo investīciju apjomu.

“Projekta gaitā tiks veikta Spilves pļavu teritorijas ģeotehniskā priekšizpēte, kuras rezultātāRīgas brīvostas pārvaldes rīcībā nonāks pilnvērtīga informācija ar ieteikumiem par teritorijas atbilstību dažāda veida būvēm un projektu attīstībai. Tiks veikta arī teritorijas nākotnes vīzijas3D modelēšana. Šie pasākumi nodrošinās mūs ar pilnvērtīgu informāciju un būs būtisks priekšnosacījums teritorijas turpmākai attīstībai,” atzīmē Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks ostas attīstības jautājumos Edgars Sūna.

Spilves pļavu ģeotehniskās izpētes projekts ir nozīmīgs arī kontekstā ar ostas Attīstības programmas 2019. – 2028. gadam izstrādi. “Jaunajā ostas Attīstības plānā noteikti tiks pievērsta uzmanība Rīgas ostas teritoriju attīstībai Daugavas kreisajā krastā. Vēsturiski ostas darbība daudz vairāk bijusi koncentrēta upes labajā krastā. Arī pašreiz redzam straujāku ostas attīstību Daugavas labajā krastā, kur privāti komersanti attīsta dažādus ar ostas darbību saistītus projektus – jaunus termināļus, kravu noliktavas, loģistikas uzņēmumus. Daugavas kreisajā krastā pagaidām tik strauja attīstība nenotiek, taču, līdz ar Krievu salas projekta pabeigšanu, šī vēsturiski izveidojusies situācija mainīsies. Nākamajā desmitgadē plānojam ostas darbības straujāku attīstību arī upes kreisajā krastā, tai skaitā Spilves pļavu teritorijās, un ģeotehniskā izpēte ir loģisks sākums šo teritoriju apguvei,” uzsver E.Sūna.

Projektu „Ģeotehniskā priekšizpēte un modelēšana teritorijas attīstībai Spilves pļavās” publiskā iepirkuma rezultātā īsteno SIA “Firma L4”. Izpētes un modelēšanas darbus plānots paveikt līdz šī gada oktobrim.