23.12.2019.

Rīgas brīvostas pārvalde projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” ietvaros 16.12.2019. ar personu apvienību “OCT” ir noslēgusi būvniecības līgumu par tilta pār Sarkandaugavas atteci un tā pievedceļu izbūvi Sarkandaugavā un Kundziņsalā.

Būvniecības līgums ietver būvprojekta izstrādes darbu, autoruzraudzības darbu un būvniecības darbu veikšanu. Kopējā līgumcena šo darbu veikšanai ir 48 121 700,00 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Būvprojekta izstrādi paredzēts veikt līdz 2020.gada beigām, savukārt, būvniecības darbus plānots pabeigt 2023.gada novembrī.

Projekts “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” paredz nodrošināt tiešu Kundziņsalas savienojumu ar Rīgas pilsētas arteriālo ceļu tīklu, uzlabot transporta mobilitāti ostas teritorijā, kā arī kravu transporta un iedzīvotāju piekļuvi Kundziņsalai. Projekts tiek īstenots, piesaistot ES Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa 6.1.1. “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” līdzfinansējumu 23,176 miljonus eiro apmērā.

Kundziņsala ir brīvostas teritorija, kurā pašlaik notiek visstraujākā ostas termināļu attīstība, bet šobrīd tai nav tieša savienojuma ar Rīgas pilsētas arteriālo ceļu tīklu un kravu nogādāšanai Kundziņsalā tiek izmantots tikai viens tilts. Strauji pieaugot kravu plūsmai, tas kļūst par šķērsli ostas darbībai un attīstībai. Tā kā Kundziņsalā attīstās galvenokārt konteineru pārkraušanas termināļi un loģistikas centri, tad laba autoceļu infrastruktūra ir ļoti nozīmīga. Jauna tilta izbūve uz Kundziņsalu nodrošinās nepieciešamo kravu plūsmu, kā arī samazinās troksni, vibrācijas un gaisa piesārņojumu Kundziņsalas dzīvojamā rajonā. Kundziņsalas iedzīvotājiem ostas autotransporta plūsma kļūs mazāk traucējoša un būs iespējas plānot jaunus sabiedriskā transporta maršrutus.

Savienojums ar Kundziņsalu ir arī loģisks papildinājums Rīgas domes uzsāktajam Tvaika ielas rekonstrukcijas projektam, kura mērķis ir transporta plūsmas novirzīšana tālāk no dzīvojamiem rajoniem un tādas ceļu infrastruktūras izveidošana, kas novērstu sastrēgumus, troksni un gaisa piesārņojumu.